Lezingen

De lezingen zijn gratis toegankelijk voor iedereen en kan je zonder inschrijving bijwonen. Kom wel op tijd om een plaatsje te bemachtigen!

We vragen je om ten laatste 10 minuten voor de start van de lezingen aanwezig te zijn.